Lời chào

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TÀI NGUYÊN DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN - TP PLEIKU - TỈNH GIA LAI.CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bùi Thị Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thông báo >

Mẫu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

       NĂM HỌC...............

(BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN ĐỂ CÁC GIÁO VIÊN THAM KHẢO)

 

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ: ……………                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 1. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
 2. NĂM HỌC 2013 - 2014
 3.                                                                                 ___________________________                                                      
 4. Họ và tên giáo viên: 
 5. Sinh ngày:      tháng      năm  
 6. Năm vào ngành:
 7. Trình độ chuyên môn:
 8. Chuyên  ngành:
 9. Tổ chuyên môn:
 10. Chức vụ công tác: 
 1. Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
 3. Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014
 4.  của nhà trường;
 5.             Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau.
 6. I. Đặc điểm tình hình. 
 7. 1. Thuận lợi:
 8.                 -
 9.                 -
 10.                 -
 11.                 -
 12.                 -
 13. 2. Khó khăn:
 14. -
 15. -
 16. II. Mục tiêu:
 17.             1.
 18.             2.
 19.                 3.
 20. III. Nguyên tắc:
 21.             1.
 22.             2.
 23.             3.
 24.             4.
 25.             5.
 26. IV. Nhiệm vụ:
 27. -
 28. -
 29.            -
 30. V. Nội dung, thời lượng BDTX.
 31. 1. Khối kiến thưc bắt buộc.
 32. a. Nội dung bồi dưỡng 1:
 33.             Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
 34. b. Nội dung bồi dưỡng 2:
 35.             Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
 36.             -
 37.             -
 38.             -
 39.             -
 40.             2. Khối kiến thức tự chọn:
 41. Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
 42.             Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX  năm học 2013 – 2014 của trường THCS Bùi Thị xuân quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:

                * Ví dụ:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung

mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

tự học

( tiết )

Thời gian học

tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

 

 

THCS 2

+Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

 

 

10

 

 

2

 

 

3

II. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 

 

 

THCS 14

+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

III. Tăng cường năng lực dạy học:

 

 

 

THCS 18

+Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

+Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

IV. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

 

 

 

THCS 24

+Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

+Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

 VI. Hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên:

            1.

            2.

            3.

            4.

VII. Thời gian thực hiện:

* Ví dụ:

Thời gian tính theo năm học 2013 - 2014

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1.

 

Tháng

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.

 

Tháng

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.

- Trình kế hoạch BDTX cá nhân cho lãnh đạo nhà trường duyệt.

 

Tháng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

Tháng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

Tháng

 

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

Tháng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra. đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

Tháng

- Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

- Dự sơ, tổng kết do nhà trường tổ chức.

 

 VIII. Những đề xuất (với nhóm, tổ chuyên môn và lãnh đạo nhà trường - nếu có):

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………...

               Pleiku, ngày … tháng  …..  năm  2013

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                   


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Duy Bắc @ 09:41 07/04/2013
Số lượt xem: 4119
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến